2019-2020 BÖLÜM SEMİNERLERİ

1)

Konuşmacı: Araş. Gör. Dr. Nihal TAŞ

Konu: The Geometry of Fixed Points of Self-Mappings on an S-metric Space

Özet: In this talk, we focus on the fixed-circle problem and investigate some geometric properties of the fixed point sets of a self-mapping  , denoted by   on an S-metric space. For this purpose, we give two new contractive conditions modifying the Pata and Zamfirescu’s results.

Tarih: 23.09.2019, Pazartesi

Saat: 13:00

Yer: Matematik Bölümü Araştırma Laboratuvarı

 

2)

Konuşmacı: Prof. Dr. Nihal ÖZGÜR

Konu: Some Solutions to the Recent Open Problems with Pata and Zamfirescu's Techniques

Özet: In this talk, we present new solutions to the Rhoades' open problem on the discontinuity at fixed point and the fixed-circle problem on the geometry of Fix(T), the set of fixed points of a self-mapping T, on S-metric spaces. For this purpose, we modify some Pata and Zamfirescu's results. Also, we give some illustrative examples of our obtained theoretical results.

Tarih: 02.10.2019, Çarşamba

Saat: 13:00

Yer: Matematik Bölümü Araştırma Laboratuvarı

Açıklama: IMG_2925

3)

Konuşmacı: Damla ÖZDEMİR

Konu: Pell Denklemleri

Özet: Bu konuşmada, sonlu ve sonsuz sürekli kesirler yardımı ile bazı Pell denklemlerinin çözümü anlatılacaktır.

Tarih: 10.10.2019, Perşembe

Saat: 13:00

Yer: Matematik Bölümü Araştırma Laboratuvarı

Açıklama: IMG_20191014_130316

4)

Konuşmacı: Araş. Gör. Hülya AYTİMUR

Konu: Statistical Submersions in Cosymplectic-like Statistical Manifolds

Özet: : In this talk, we present cosymplectic-like statistical submersion. We show that for a cosymplectic-like statistical submersion, the base space is a Kahler-like statistical manifold and each fiber is a cosymplectic-like statistical manifold. We obtain the characterizaiton of the total and the base spaces under certain conditions. Examples of the cosymplectic-like statistical manifolds and their submersions are also given..

Tarih: 14.10.2019, Pazartesi

Saat: 13:00

Yer: Matematik Bölümü Araştırma Laboratuvarı

5)

Konuşmacı: Araş. Gör. Dr. Şaban GÜVENÇ

Konu: : SPSS Programı ve Kullanımı

Özet: : Bu konuşmada, SPSS Programının kullanımı ile ilgili temel düzeyde bilgiler ve programa veri girişi örneği verilecektir.

Tarih: 21.10.2019, Pazartesi

Saat: 13:00

Yer: Matematik Bölümü Araştırma Laboratuvarı

 

 

6)

Konuşmacı: Damla ÖZDEMİR

Konu: : Rolle Teoremi ve Ortalama Değer Teoremleri

Özet: : Bu sunumda reel değerli fonksiyonlar için ortalama değer teoremi ile Rolle teoremi verilerek bu teoremlerin denkliği gösterilecektir. Çeşitli örnekler ile birlikte ortalama değer teoreminin farklı çeşitleri ele alınacaktır.

Tarih: 19.11.2019, Salı

Saat: 13:00

Yer: Matematik Bölümü Araştırma Laboratuvarı

7)

Konuşmacı: Kübra KILIÇ

Konu: : Ahlak ve Etik

Özet: : Etik ve ahlak; aralarında farklılık, benzerlik ve ilişki bulunan iki kavramdır. Etik ve ahlak günlük hayatta ve akademik tartışmalarda birbirinin yerine kullanılmaktadır. Bununla birlikte bazı önemli farklılıklar bulunmaktadır. Ahlak insan davranışları üzerine çalışırken, etik evrensel felsefi prensipler üzerinde çalışmaktadır. Bu konuşmada, etik ve ahlak kavramları verilip aralarındaki benzerlik ve farklılıklardan bahsedilecektir.

Tarih: 27.11.2019, Çarşamba

Saat: 13:00

Yer: Matematik Bölümü Araştırma Laboratuvarı

 

8)

Konuşmacı: Gizem POLAT

Konu: : Mesleki Etik ve Felsefi Boyutu

Özet: : Hiç bir şey yapmayarak bir kişinin hayatını kurtarmak mı, bir şey yaparak beş kişinin hayatını kurtarmak mı? Hangi seçim daha adil, daha etik olur? Gelin bu düşünce deneyini içinde yaşadığımız yüzyıla uyarlayalım…

Tarih: 04.12.2019, Çarşamba

Saat: 13:00

Yer: Matematik Bölümü Araştırma Laboratuvarı