Pİ GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

Pi Günü, ünlü matematik sabiti pi sayısı anısına özel kabul edilmiştir ve her yıl 14 Mart'ta kutlanmaktadır. Bunun sebebi ise Amerikan tarih formatında bu günün 3/14 olarak geçmesi ve bunun pi sayısının en yaygın kullanımını anımsatmasıdır. Pi sayısı için en yaygın yaklaşım 3,14'tür. Gerçek değeri ise 3,141592653589793238462643383... şeklinde devam etmektedir. Çemberin çevresinin ve alanın hesaplanması başta olmak üzere matematik, geometri ve fizik gibi bilimlerde büyük bir öneme sahiptir.

 

Bölümümüzde Pi Günü kapsamında seminerler düzenlenmektedir.

15 Mart 2018’de düzenlenen seminer fotoğrafları:

 

14 Mart 2017’de düzenlenen seminer fotoğrafları:

 

14 Mart 2016’da düzenlenen seminer fotoğrafları:

 

14 Mart 2015’te düzenlenen seminer fotoğrafları: