Bölümümüz öğrencileri matematik topluluğu olarak bir etkinliğe daha katıldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesinin ev sahipliğini yaptığı “III. ODTÜ Matematik Topluluğu Çalıştayı”  bölümümüz öğrencileri tarafından yoğun ilgi gördü. Seminerlere katılan öğrencilerimiz matematik, fizik, felsefe ve bilgisayar bilimleri ile ilgili konuşmalar dinledi. Bu etkinliğe destek vererek yanlarında olan sevgili hocamız Araş. Gör. Dr. Şaban GÜVENǒe de çok teşekkür ediyoruz.