BÖLÜM BAŞKANINDAN

 

 

Evrensel bir dil olarak Matematik bilim ve teknolojinin önemli bir aracıdır. Biyoloji, Fizik, Kimya, Mühendislik Bilimleri ve Sosyal Bilimler gibi alanlarda geniş ölçüde kullanılmaktadır ve günlük hayatın her alanında uygulama sahaları mevcuttur. Matematiğin bu özelliği bölümümüze ayrı bir önem kazandırmaktadır. Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü 1993-1994 eğitim-öğretim yılında eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır.  Bölümümüzde 1. Öğretim lisans eğitiminin yanında yüksek lisans ve doktora programları da mevcuttur. Bölümümüz, matematiğin temel ilke ve kuramlarına hakim, analitik düşünebilme yeteneğine sahip, yaratıcı yaklaşımlarla sorunlara çözümler üretebilen, çağdaş bilim ve teknolojinin bir çok alanlarında matematik uygulamalarını benimsemiş, disiplinler arası yaklaşımıyla teorinin gerçek yaşamda nasıl uygulanabileceğini bilen mezunlar veren ve mezunlarına bu ilkeler doğrultusunda üniversitelerde ve çeşitli kamu ve özel sektör alanlarında çalışmalarını sağlayacak bilgi ve beceriyi kazandıran bir bölümdür. Deneyimli ve üretken öğretim kadrosu ile ciddi ve düzeyli biçimde sürdürülen lisans, yüksek lisans ve doktora programları; mezunların kariyer planlarına en yüksek desteği sağlayacak şekilde oluşturulmuştur. 

 

Saygılarımla,

Prof. Dr. Recep ŞAHİN

Matematik Bölüm Başkanı