AMAÇ VE ÖĞRENME ÇIKTILARI

 

Matematik Bölümünün öğretim amaçları:

·       Soyut düşünme yeteneğini kullanabilmek.

·       Matematiksel düşünceyi gerçek yaşamda kullanabilmek.

·       Matematik bilimindeki gelişmeleri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.

·       Matematik bilgilerini farklı disiplinlerde uygulayabilmek.

·       Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu yenileyebilmek, yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olmak.   

Matematik Bölümünün program öğrenme çıktıları:

·       Temel Matematik materyallerini iyi bir şekilde kavramak ve yeni bilgileri anlayabilecek donanıma sahip olmak.

·       Matematik bilimindeki kavramları, teorileri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirebilmek, karşılaşılan problemleri analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı çözümler geliştirebilmek.

·       Güncel Matematik problemlerine, farklı açılardan bakıp, doğru çözümler üretebilmek.

·       Matematik lisans konuları ile ilgili çalışmaları bağımsız olarak veya paydaşlarıyla yürütebilecek yeterliliğe sahip olmak.

·       Soyut düşünme yeteneğini kullanabilmek

·       Matematiksel düşünceyi gerçek yaşamda kullanabilmek.

·       Matematik bilimindeki gelişmeleri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.

·       Mesleki ve bilimsel etik değerlerine saygılı bir kişiliğe sahip olmak.

·       Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar ve bilişim teknolojisi araçlarını ve tekniklerini seçebilmek ve kullanabilmek.

·       Matematik bilgilerini farklı disiplinlerde uygulayabilmek.

·       Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu yenileyebilmek, yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olmak.